سال1400:تولید،پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

لیست فایل‌ها

1393- چارچوب موافقتنامه عمومی و خصوصی
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 386
 39
3.31 MB
 
1386- موافقتنامه و شرایط قراردادهای خدمات آزمایشگاه های مستقر در کارگاه
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 205
 39
 
1384- ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 392
 37
5.96 MB
 
1382- موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 219
 55
 
1381- موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات نقشه برداری
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 195
 44
 
1381- ضوابط اجرای روش طرح و ساخت در پروژه های صنعتی
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 248
 48
4.82 MB
 
1380- موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 208
 43
 
1379- موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 257
 57
 
1379- موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 234
 38
 
1378- ابلاغ موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان ها و مقررات آن ها
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 204
 42
 
1 2 صفحه:

    آدرس تماس

  • آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
  • تلفن : 021-27821
  • فکس : 26213732-021
  • ایمیل : info[at]iwpco.ir