سال1400:تولید،پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

تامین آب پایدار با ساخت نیروگاه های برق آبی

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با اشاره به واقع شدن ایران در اقلیم خشک و نیمه خشک، گفت: در این شرایط ساخت نیروگاه های برق آبی ضرورت بیشتری می یابد.

دکتر عباس علی آبادی  در خصوص وضعیت نیروگاه های برق آبی در کشور گفت: نیروگاه های برق آبی تابع آب است و میزان آبی که درسال توسط بارندگی ها دریافت می شود، قابلیت تبدیل شدن به برق را دارد.مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران افزود: در شرایط فعلی که کشور دچار کم آبی است، قطعا باید مدیریت همزمان بر روی تولید آب و برق، تولید برق از نیروگاه های برق آبی باید صورت گیرد؛ البته قطعا فرآیند مدیریت باید به گونه ای باشد که بتوان پاسخگوی نیاز برق کشور بود.وی تصریح کرد: گاهی اوقات پدیده های طبیعی غیرمنتظره به وقوع می پیوندد که باید به نحوی مدیریت شود. اما با توجه به کم آبی های اخیر، شرکت توسعه مدیریت آب و نیروی ایران نمی تواند در این مدیریت نقش جدی ایفا کند چراکه وظیفه اصلی این شرکت تولید و ساخت نیروگاه های برق آبی است و بهره برداری از آنها و مدیریت تولید برق حاصل از این نیروگاه ها توسط سایر نهادهای مسئول در وزارت نیرو صورت می پذیرد.دکتر علی آبادی گفت: سیاستهای وزارت نیرو مدیریت منابع آب و برق براساس شرایط کشور است. وی در خصوص کمبود 400 میلیارد تومانی منابع مالی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: کمبود منابع مالی باید با تحقق اهداف برنامه مقایسه شود، اگر هدف این باشد که کل مزیتها و پتانسیلهای برق آبی کشور تا پایان سند چشم انداز 20 ساله تحقق یابد باید برنامه ای دقیق برای تامین منابع مالی داشت که البته این امر یک سری متغیرها و یکسری عوامل ثابت دارد.دکتر علی آبادی در توضیح این مطلب تصریح کرد: ایجاد تعادل میان این عوامل خود تابع این است که یک مجموعه قصد دستیابی به چه هدفی را دارد. رویکرد شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران این است که ظرفیت نیروگاه های برق آبی را تا حداقل زمان ممکن به میزان مشخص شده در برنامه برساند.وی اظهار داشت: بر این اساس اگر قرار است کل ظرفیتهای پروژه های برق آبی کشور تا 10 سال آتی آغاز شده باشد قطعا به نقدینگی بیش از 400 میلیارد تومان نیاز دارد، اما اگر واقع بینانه به قضایا نگاه کرد باید دید که سیاست گذاران برای تحقق اهداف برنامه پروژه های برق آبی چه مدلی را در نظر می گیرند.به گفته دکتر علی آبادی، به جهت اینکه طرحهای برق آبی مزیتهای سرشاری را از جمله تامین آب پایدار با توجه به قرار گرفتن کشور در منطقه خشک و نیمه خشک نصیب کشور می کند باید با سرعت و جدیت دنبال شود ، اما این یک دیدگاه بخشی است و باید در اقتصاد ملی نیز مورد دقت قرار گرفته و با سایر ظرفیتهای کشور ممیزی شود.وی خاطرنشان کرد: ایران کشوری است که به دلیل قرار گرفتن در مدار توسعه نیاز به برق دارد و ظرفیتها باید در این بخش توسعه یابد؛ این درحالی است که بیش از یک سوم نیاز کشوربه برق را می توان از طریق نیروگاه های برق آبی تامین کرد که این خود اولویت خاصی را برای اجرای پروژه ها ایجاد می کند.دکتر علی آبادی گفت: کنترل سیلاب و سایر مزیتهای پروژه های برق آبی نظیر توسعه اشتغال و گردشگری فاکتورهایی هستند که نیروگاه های برق آبی برای کشور در قالب مزیت ایجاد می کنند. با این حساب تصور می رود که سرمایه گذاری در این بخش باید افزایش یابد.

کد خبر: 35
  تاریخ خبر : یکشنبه 15 اردیبهشت 1387

    آدرس تماس

  • آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
  • تلفن : 021-27821
  • فکس : 26213732-021
  • ایمیل : info[at]iwpco.ir