سال1400:تولید،پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

حفاری تونل T4 سد رودبارلرستان به اتمام رسید

تونل T4 سد رودبارلرستان با طولی برابر 420 متر از تونل T1 (تونل دسترسی به تاج سد) منشعب شده و جهت دسترسی به سر ترانشه‌های پرتال ورودی تونل آبرسان نیروگاه، طراحی شده است.

شرکت سپاسد که حفاری این تونل را از آبان ماه 1386 آغاز کرده بود، موفق شد در تاریخ 15/03/1387 حفر این تونل را به اتمام برساند. خاتمه حفاری گمانه‌های اکتشافی سد رودبارلرستان همچنین در طرح رودبار لرستان درپی اعلام نیاز مشاور طراح پیمانکار به حفر گمانه‌های اکتشافی در محدوده نیروگاه، مسیر خط انتقال آب به نیروگاه و کلید خانه 400 کیلو ولت، پیمانکار اقدام به انعقاد قرار داد با شرکت مشاور ژئوتکنیک خاکواران کرد.  تعداد گمانه‌های مورد نیاز 18 عدد و متراژ کل آنها 630 متر بود.  حفر این گمانه‌ها از تاریخ 02/02/1387 آغاز شد و با راندمان قابل قبولی ادامه داشت تا اینکه در تاریخ 17/03/1387 کاملا به پایان رسید. شایان ذکر است در خصوص حفر گمانه‌های اکتشافی در محدوده محور سد نیز پیمانکار قرار داد دیگری با شرکت خاک و سنگ منعقد کرده است که عملیات اجرایی آن همچنان ادامه دارد.[*]

کد خبر: 51
  تاریخ خبر : دوشنبه 20 خرداد 1387

    آدرس تماس

  • آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
  • تلفن : 021-27821
  • فکس : 26213732-021
  • ایمیل : info[at]iwpco.ir