سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

سرعت افزایش بارندگی ها در کشور کند شد

در حالی که میزان متوسط بارش های کشور در 110 روز نخست سال آبی جاری با افزایش محسوسی نسبت به دوره مشابه درازمدت به 103 میلی متر رسیده بود، این میزان در طول دو هفته گذشته با رکود نسبی مواجه شده است.

بررسی های شرکت مدیریت منابع آب ایران نشانگر آن است که حجم متوسط بارندگی های کشور در دو هفته گذشته حدود 2 میلی متر بوده و مجموع بارندگی های کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به 105 میلی متر رسیده است. اگرچه این میزان در مقایسه با 103 میلی متر بارندگی دوره مشابه دراز مدت (40 سال اخیر) و حجم 76 میلی متری بارش های زمان مشابه سال گذشته به ترتیب 2 و 38 درصد افزایش را نشان می دهد، اما کند شدن سرعت بارندگی ها در روزهای اخیر ایجاب می کند که مصرف منابع آبی با دقت و کنترل بیشتری مدیریت شده و کشور در ماه های آینده به ویژه فصل گرما با بحران کم آبی مواجه نشود. براساس بخش دیگری از گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران درخصوص وضعیت بارش های کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، بیشترین میزان بارش در دوره مورد بررسی در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان با 192 میلیمتر و کمترین میزان در حوضه آبریز مرزی شرق با 30 میلیمتر بارندگی اتفاق افتاده است. این آمارها از حوضه های آبریز مرزی شرقی، سرخس، دریای خزر، دریاچه ارومیه، خلیج فارس و دریای عمان و فلات مرکزی به دست آمده است. به طور کلی منطقه ای که تمام رواناب ناشی از بارش در آن منطقه را آبراه یک رودخانه، دریاچه، باتلاق یا توده های آب دیگر دریافت می کند، حوضه آبریز می خوانند. با توجه به نحوه زهکشی رودخانه ها و برای سهولت مطالعه منابع آب، کشور ایران به شش حوضه آبریز اصلی تقسیم شده است. حوضه آبریز دریای خزر شامل منطقه ای در شمال ایران است که تمام رودخانه های آن به طرف دریای خزر جریان دارند. این حوضه با وسعت حدود 177 هزار کیلومتر مربع نزدیک به 11 درصد سطح کشور را می پوشاند. حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان نیز شامل مناطق جنوب، غرب و جنوب غربی ایران است. همه رودخانه های جاری در این حوضه آبریز به خلیج فارس و دریای عمان می ریزند. این حوضه با وسعت حدود 430 هزار کیلومتر مربع بیش از 26 درصد سطح کشور را می پوشاند. براین اساس حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز منطقه کوچکی در شمال غربی ایران را در برمی گیرد که رودخانه های آن به دریاچه ارومیه می ریزند. وسعت این حوضه حدود 52 هزار کیلومتر مربع و حدود سه درصد مساحت کل کشور است. حوضه فلات مرکزی ایران محدوده کوه های البرز در شمال، زاگرس در غرب و جنوب و کوه های مشرق ایران را شامل می شود. تمام رودخانه هایی که در این حوضه جریان دارند به دریاچه ها، باتلاق ها و کویرهای بسته داخلی مانند دریاچه نمک، کویر سیرجان یا باتلاق گاوخونی منتهی می شود. این حوضه با وسعت 831 هزار کیلومتر مربع بیش از نیمی از سطح کشور را در برگرفته است. همچنین حوضه آبریز هامون نیز در شرق کشور گسترش دارد و رودخانه های آن به سمت دریاچه هامون، هریرود یا دریاچه ها و باتلاق های نزدیک مرز افغانستان و پاکستان جریان دارد. این حوضه با وسعت حدود 106 هزار کیلومتر مربع شامل 5/6 درصد سطح کشور است. در نهایت حوضه آبریز سرخس منطقه ای است در شمال شرقی کشور که آب های جاری در آن به صحرای قره قوم در خاک ترکمنستان منتهی می شود. این حوضه با وسعت حدود 44 هزار کیلومترمربع بیش از 5/2 درصد سطح کشور را می پوشاند. این حوضه ها به زیرحوضه های کوچکتری تقسیم می شود.

کد خبر: 527
  تاریخ خبر : یکشنبه 4 بهمن 1388

    آدرس تماس

  • آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
  • تلفن : 021-27821
  • فکس : 26213732-021
  • ایمیل : info[at]iwpco.ir