سال 1398، سال رونق تولید

نام خانوادگی و نام: ‌رضازاده، سید محمدرضا

دوره تصدی: 1389-1396

آخرین مدرک تحصیلی: مهندسی عمران 

محل تحصیل: دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

نام خانوادگی و نام: ‌مظفری شمس، ابوالقاسم

دوره تصدی: 1387-1389

آخرین مدرک تحصیلی: فوق‌لیسانس مهندسی معدن(استخراج)

محل تحصیل: دانشگاه تهران

نام خانوادگی و نام: ‌علی آبادی، عباس

دوره تصدی: 1384-1387

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی مکانیک

محل تحصیل: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

نام خانوادگی و نام: ‌زحمتکش، علی اکبر

دوره تصدی: 1382-1384

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس مهندسی مکانیک (طراحی جامدات)

محل تحصیل:

نام خانوادگی و نام: ‌زرگرپور، حمید

دوره تصدی: 1376-1382

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت

محل تحصیل:

نام خانوادگی و نام: ‌حدادیان، رضا

دوره تصدی: 1372-1376

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس مهندسی عمران (آبیاری)

محل تحصیل:

نام خانوادگی و نام: ‌رفان، موسی

دوره تصدی: 1369-1372

آخرین مدرک تحصیلی:

محل تحصیل:

نام خانوادگی و نام: ‌خواجوی‌نوری، بهروز

دوره تصدی: 1368-1369

آخرین مدرک تحصیلی: 

محل تحصیل:

 

 
    آدرس تماس

  • آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
  • تلفن : 27821-021
  • فکس : 26213732-021
  • ایمیل :