سال1400:تولید،پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

توسط انتشارات فرهنگ صبا صورت گرفت:

انتشار کتاب آب و رشد سبز

کتاب «آب و رشد سبز» به همت جامعه مهندسان مشاور ایران منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، کتاب «آب و رشد سبز» که ترکیبی «ترجمه‌ای– تألیفی» از اثری تحت عنوان «water and green growth» است، به کوشش سیدعیسی بزرگ‌زاده پدید آمده و نخستین متن علمی فارسی در نوع خود به شمار می‌رود. اصل اثر که در دسته‌ی کتب مرجع حوزه توسعه جای می‌گیرد و راهبردهای توسعه‌ای پیرامون آب را به بحث می‌گذارد، ماحصل پژوهش مشترکی از «گروه آب و رشد سبز» و «شورای جهانی آب» است. در فصل پایانی این اثر، شیوه‌های ارائه‌شده بر مبنای نمونه‌های عینی برای حوزه سرزمینی ایران، نمونه‌سازی و در قالب تألیفی هم‌راستا با اثر اولیه، ارائه‌شده است. بر این اساس می‌توان گفت هدف از انجام پژوهش آب و رشد سبز، ارائه‌ی پارادایمی است که به کمک آن بتوان کشورها را راهنمایی کرد تا متناسب با شرایط درون‌زاد و برون‌زاد بخش آب خود، سامانه‌ی حکمرانی آب ویژه‌ای را طراحی و راه‌اندازی کنند که به کار تعریف و اجرای پروژه‌های سازگار با مؤلفه‌های سه‌گانه‌ی توسعه‌ی پایدار (اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی) آید. گروه آب و رشد سبز نخست 26 پروژه و در گام بعدی 11 پروژه‌ی بزرگ و متفاوت از کشورهای مختلف را مورد تجزیه‌وتحلیل ژرف قرار داده‌اند و نقش عوامل درون‌زاد و برون‌زاد و نیز نهادهای آبی، نهادهای حاکمیتی، بازار گرا و جامعه‌محور را در آن‌ها بررسی کرده‌اند. با کمک نتایج این 11 مورد مطالعاتی، مدلی راهبردی طرح‌ریزی و ارائه شده که به کمک آن می‌توان در هر کشور میزان تأثیرگذاری، نقش‌آفرینی و تکامل هر یک از نهادهای آبی و ابزارهای سیاست‌گذاری را ارزیابی کرد. در فصل پایانی کتاب حاضر، نگارنده پس از مرور اجمالی عوامل درون‌زاد و برون‌زاد و عملکرد بخش آب، با کمک این مدل، وضعیت نهادهای آبی و ابزارهای سیاست‌گذاری را در ایران سنجیده است. نتایج به‌دست‌آمده از این مدل نشان می‌دهد که در ایران نقش‌آفرینی و میزان تکامل هیچ‌یک از نهادهای آبی در شرایط مطلوب قرار ندارد اگرچه به‌طور نسبی نهاد حاکمیتی بهتر از دو نهاد دیگر و نهاد بازار گرا بهتر از نهاد جامعه‌محور است. با خواندن این کتاب خواهیم دید، طی رابطه‌ای دوسویه، هم نهادهای آبی و ابزارهای سیاست‌گذاری مؤثر می‌توانند به پیدایش یک پروژه سبز و هم‌راستا با توسعه پایدار بیانجامد و هم یک پروژه سبز و سازگار با توسعه پایدار قادر است به بهبود و تکامل بیشتر نهادهای آبی و ابزارهای سیاست‌گذاری یاری رساند. همچنین «آب و رشد سبز» دانشی نسبی در خصوص پیدایش ایده توسعه پایدار و پارادایم‌های وابسته فراهم می‌کند تا تصمیم سازان و تصمیم گیران بتوانند با نگاهی ژرف‌تر و دانشی‌تر به طرح‌ریزی سامانه‌ی راهبری آب کشور بپردازند. این کتاب به همت و پشتیبانی علمی جامعه مهندسان مشاور ایران در شمارگان یک هزار نسخه توسط انتشارات فرهنگ صبا به شماره شابک 9-96-7049-600-978 منتشرشده و به قیمت 250 هزار ریال در دسترس علاقه‌مندان قرارگرفته است.

کد خبر: 1171
  تاریخ خبر : سه‌شنبه 16 مرداد 1397

    آدرس تماس

  • آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
  • تلفن : 021-27821
  • فکس : 26213732-021
  • ایمیل : info[at]iwpco.ir