سال1400:تولید،پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

لیست فایل‌ها

1398- آیین نامه اجرایی طرح جایگزینی محصولات پر مصرف
 آیین نامه های اجرایی
  شنبه 19 بهمن 1398
 82
 32
87.08 KB
 
1398-آیین نامه نحوه صدور تضمین نامه دولت
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 4 آذر 1398
 125
 52
148.21 KB
 
1398- مصوبه خرید تضمینی برق
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 4 آذر 1398
 321
 57
1.38 MB
 
1398- صورتحساب آب بها و کارمزد دفع فاضلاب
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 490
 83
96.81 KB
 
1398- تعرفه برق و شرایط عمومی آن ها
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 528
 89
19.14 MB
 
1397-آیین نامه اجرایی تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 343
 88
478.11 KB
 
1397- نرخ پایه خرید تضمینی برق
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 460
 78
173.27 KB
 
1397- تعرفه برق و شرایط عمومی آن ها
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 428
 77
3.54 MB
 
1397- تعرفه آب بها
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 533
 76
588.90 KB
 
1396-آیین نامه اجرایی تبصره 19
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 435
 82
224.44 KB
 
1395- دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 275
 60
 
1395- دستورالعمل اجرایی ماده 27 قانون الحاق
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 406
 52
328.57 KB
 
1395- ابلاغیه دستورالعمل ماده 27
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 332
 34
205.85 KB
 
1394-آئین نامه اجرائی بند (ه)تبصره (19)قانون بودجه کل کشور
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 224
 33
 
1394- ضوابط فروش انرژی و انشعاب برق
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 256
 29
915.82 KB
 
1394- دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 196
 36
 
1394- آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 171
 35
 
1394- آیین نامه اجرایی ماده 61 قانون اصلاح انرژی الگوی مصرف انرژی
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 210
 27
 
1394- آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 198
 27
 
1394- آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پو
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 186
 43
 
1 2 صفحه:

    آدرس تماس

  • آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
  • تلفن : 021-27821
  • فکس : 26213732-021
  • ایمیل : info[at]iwpco.ir