سال1400:تولید،پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

لیست فایل‌ها

1398- آیین نامه اجرایی طرح جایگزینی محصولات پر مصرف
 آیین نامه های اجرایی
  شنبه 19 بهمن 1398
 154
 44
87.08 KB
 
1398-آیین نامه نحوه صدور تضمین نامه دولت
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 4 آذر 1398
 157
 77
148.21 KB
 
1398- مصوبه خرید تضمینی برق
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 4 آذر 1398
 385
 80
1.38 MB
 
1398-پیوست قانون بودجه
 قوانین
  دوشنبه 1 مهر 1398
 610
 133
13.09 MB
 
1398- صورتحساب آب بها و کارمزد دفع فاضلاب
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 614
 98
96.81 KB
 
1398- تعرفه برق و شرایط عمومی آن ها
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 638
 109
19.14 MB
 
1397-آیین نامه اجرایی تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 410
 104
478.11 KB
 
1397- نرخ پایه خرید تضمینی برق
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 580
 100
173.27 KB
 
1397- تعرفه برق و شرایط عمومی آن ها
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 541
 98
3.54 MB
 
1397- تعرفه آب بها
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 637
 101
588.90 KB
 
1396-آیین نامه اجرایی تبصره 19
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 550
 100
224.44 KB
 
1395- دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 333
 79
 
1395- دستورالعمل اجرایی ماده 27 قانون الحاق
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 508
 61
328.57 KB
 
1395- ابلاغیه دستورالعمل ماده 27
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 438
 45
205.85 KB
 
1394-آئین نامه اجرائی بند (ه)تبصره (19)قانون بودجه کل کشور
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 275
 52
 
1394- ضوابط فروش انرژی و انشعاب برق
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 336
 41
915.82 KB
 
1394- دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 249
 51
 
1394- آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 224
 50
 
1394- آیین نامه اجرایی ماده 61 قانون اصلاح انرژی الگوی مصرف انرژی
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 280
 50
 
1394- آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 267
 43
 
« 1 2 3 4 5 » صفحه:

    آدرس تماس

  • آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
  • تلفن : 021-27821
  • فکس : 26213732-021
  • ایمیل : info[at]iwpco.ir