سال1400:تولید،پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

لیست فایل‌ها

1398-پیوست قانون بودجه
 قوانین
  دوشنبه 1 مهر 1398
 489
 112
13.09 MB
 
1398- قانون بودجه شامل ماده واحده و جداول کلان مصارف و منابع
 قوانین
  شنبه 30 شهریور 1398
 383
 90
2.50 MB
 
1398- پیوست شماره 4- قسمت دوم
 قوانین
  شنبه 30 شهریور 1398
 481
 82
3.41 MB
 
1398- پیوست شماره 4- قسمت اول
 قوانین
  شنبه 30 شهریور 1398
 475
 71
3.38 MB
 
1397- لایحه مشارکت عمومی و خصوصی
 قوانین
  شنبه 30 شهریور 1398
 442
 84
7.38 MB
 
1395- قانون تبصره 19
 قوانین
  شنبه 30 شهریور 1398
 497
 74
140.39 KB
 
1395- ابلاغیه ماده 23 قانون الحاق
 قوانین
  شنبه 30 شهریور 1398
 526
 80
109.74 KB
 
1394- قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 قوانین
  شنبه 30 شهریور 1398
 360
 73
541.10 KB
 
1394- قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم
 قوانین
  شنبه 30 شهریور 1398
 421
 80
554.76 KB
 
1393- متن کامل قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 قوانین
  شنبه 30 شهریور 1398
 297
 86
202.10 KB
 
1393- قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت
 قوانین
  شنبه 30 شهریور 1398
 384
 30
307.84 KB
 
1391-ماده 222 قاون برنامه پنجم توسعه
 قوانین
  شنبه 30 شهریور 1398
 406
 34
1.63 MB
 
1389- متن کامل قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
 قوانین
  شنبه 30 شهریور 1398
 381
 32
152.56 KB
 
1389- ماده واحده قانون اصلاح ماده 56 قانون الحاق
 قوانین
  شنبه 30 شهریور 1398
 310
 31
241.08 KB
 
1387- قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران
 قوانین
  شنبه 30 شهریور 1398
 174
 30
288.83 KB
 
1387- قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
 قوانین
  شنبه 30 شهریور 1398
 227
 34
819.46 KB
 
1384- اصل 44 قانون اساسی
 قوانین
  شنبه 30 شهریور 1398
 360
 29
114.77 KB
 
1381- قانون مالیات های مستقیم
 قوانین
  شنبه 30 شهریور 1398
 314
 32
743.35 KB
 
1381- قانون تشویق سرمایه گذاری در طرح های آب کشور
 قوانین
  شنبه 30 شهریور 1398
 207
 34
51.90 KB
 
1380- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 قوانین
  شنبه 30 شهریور 1398
 411
 45
236.05 KB
 
1 2 صفحه:

    آدرس تماس

  • آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
  • تلفن : 021-27821
  • فکس : 26213732-021
  • ایمیل : info[at]iwpco.ir