سال1400:تولید،پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

لیست فایل‌ها

موافقتنامه قرارداد تضمین خرید آب از تاسیسات نمک زدایی
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 269
 70
 
موافقت نامه قرارداد تضمین خرید آی پساب از تصفیه خانه ها
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 269
 62
 
کاربرگ استفاده از تسهیلات فاینانس داخلی ماده 56 قانون الحاق
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 283
 70
 
قرارداد ساخت، بهره برداری و واگذاری
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 458
 66
1.43 MB
 
فرآیند مجموعه اقدامات لازم جهت استفاده از تسهیلات ماده 56 در تامین مالی طرح ها
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 325
 66
 
فرآیند سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در احداث نیروگاه های برق ۀیس کوچک روی مسیر خطوط انتقال آب
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 321
 89
 
فرآیند سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب در قالب قراردادهای BOT , BOO
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 307
 68
 
فرآیند انتخاب و ارزیابی سرمایه گذاران مشارکت عمومی و خصوصی
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 296
 68
 
فرآیند اجرایی ماده 27 قانون الحاق
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 456
 62
4.62 MB
 
شرایط عمومی قرارداد تضمین خرید آی پساب از تصفیه خانه ها
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 295
 61
 
شرایط خصوصی قرارداد تضمین خرید آب پساب از تصفیه خانه ها
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 224
 39
 
شرایط عمومی قرارداد تامین و نصب تجهیزات
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 317
 31
455.16 KB
 
شرایط عمومی قرارداد برای قرارداد تضمین خرید آب از تاسیسات نمک زدایی
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 199
 34
 
شرایط خصوصی قرارداد برای قرارداد تضمین خرید آب از تاسیسات نمک زدایی
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 191
 28
 
دستورالعمل شرکت در مناقصه یک مرحله ای
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 307
 32
178.45 KB
 
دستورالعمل شرکت در مناقصه دو مرحله ای
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 311
 36
195.73 KB
 
جدول هزینه های برقراری انشعاب برق
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 356
 31
108.79 KB
 
1397- گردش کار آیین نامه اجرایی تبصره 19
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 292
 30
99.11 KB
 
1397- الزامات توسعه مشارکت عمومی خصوصی و تشریح دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 173
 41
 
1395- راهنمای تدوین گزارش تصمیم به واگذاری
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 305
 31
326.81 KB
 
1 2 صفحه:

    آدرس تماس

  • آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
  • تلفن : 021-27821
  • فکس : 26213732-021
  • ایمیل : info[at]iwpco.ir