سال1400:تولید،پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

شرایط خصوصی قرارداد برای قرارداد تضمین خرید آب از تاسیسات نمک زدایی

 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 255
 44

    آدرس تماس

  • آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
  • تلفن : 021-27821
  • فکس : 26213732-021
  • ایمیل : info[at]iwpco.ir