سال1400:تولید،پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

ایران در کشور مالی سد و نیروگاه برق آبی می سازد

مهندس فتاح وزیر نیرو با محمدوجاراوزیرانرژی،معادن و آب جمهوری مالی دیدارکرد. 

وی ضمن ابرازامیدواری ازتداوم رابطه بین دو کشورایران ومالی وهمکاری های عمرانی دو کشوربه طرح سد و نیروگاه کنیه اشاره کردو گفت: بخش عمده ای ازامور اجرایی طرح سدونیروگاه کنیه به وزارت اقتصاد،بانک توسعه صادرات وصندوق ضمانت صادرات مرتبط است ووزارت نیرو و شرکت فراب مجری وپیمانکاراین طرح هستند. وزیر نیرو با اشاره به دیدارهیئت مالی با مسوولان کشور ووزارت خارجه گفت: ایران خط اعتباری به عنوان وام به این کشور داده است که باید مراحل نهایی آن در این سفر توافق شود. وی درخاتمه گفت :چنانچه اعتبار این پروژه تامین شود وزارت نیرو آمادگی لازم را برای اجرای این طرح خواهد داشت.

کد خبر: 138
  تاریخ خبر : دوشنبه 6 آبان 1387

    آدرس تماس

  • آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
  • تلفن : 021-27821
  • فکس : 26213732-021
  • ایمیل : info[at]iwpco.ir