سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

6 اولویت بخش آب کشور در بودجه سال 88

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با تشریح 6 اولویتی که باید در بودجه سال 88 در نظر گرفته شود، گفت: در نظر گرفتن تمامی اجزای موضوع آب در کنار یکدیگر می تواند جوابگوی توسعه پایدار باشد.

ستار محمودی افزود: وضعیت بخش آب کشور به نحوی است که تمامی بخشهای آن برای تامین منابع مالی در قالب بودجه های سنواتی اولویت دارد، به این معنا که قطعا باید در بودجه سال 88 کل کشور نگاه ویژه ای به بحث تامین، توزیع و مدیریت تقاضای آب داشته باشیم. مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: همزمان با موارد فوق، اگر به اولویت بندیها نگاه شود، نگاه به اولویت تقاضا یکی از موضوعات مهم است به این معنا که نگاهی که به اثرگذاری بر روی مصرف کنندگان آب منجر شود باید به صورت یک اولویت ویژه دیده شود. وی تصریح کرد: از سوی دیگر حفاظت منابع آب و تعادل بخشی به منابع آب زیرزمینی که سرمایه های حال و آینده کشور هستند نیز باید مورد توجه قرار گیرد، طبیعتا مدیریت منابع آبی که به سمت خارج از کشور می رود نیز از جمله مواردی است که باید جزء اولویتهای برنامه ریزان قرار گیرد. محمودی گفت: به هرحال به هر طرف بخش آب که نگاه کنیم پیکره ای است که در نظر گرفتن تمامی اجزایش در کنار یکدیگر می تواند جوابگوی توسعه پایدار باشد. بنابراین در برنامه ریزی آب کشور همه بخشها باید باهم دیده شود.

کد خبر: 247
  تاریخ خبر : شنبه 21 دی 1387

    آدرس تماس

  • آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
  • تلفن : 021-27821
  • فکس : 26213732-021
  • ایمیل : info[at]iwpco.ir