سال1400:تولید،پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

بیزینس مونیتور گزارش داد ؛ افزایش 4 درصدی سهم ایران در بازار برق منطقه

موسسه تحقیقاتی بیزینس مونیتور در گزارشی به بررسی وضعیت تولید و مصرف برق در ایران پرداخته، در این گزارش آمده است: سهم بازار ایران از 7/26 درصد در سال 2007 به بیش از 7/30 درصد تا سال 2012 افزایش خواهد یافت.  

بیزینس مونیتور در گزارش خود آورده است: ایران تا سال 2012 بیش از 50/17 درصد تولید برق خاور میانه و آفریقا را در اختیار خواهد داشت . تولید برق خاور میانه و آفریقا طی سال 2007 به بیش از 1117 ترا وات ساعت رسید که نسبت به سال قبل از آن 6 درصد رشد داشته است . تولید برق کشورهای منطقه تا سال 2012 به بیش از 1526 ترا وات ساعت خواهد رسید که نسبت به سال 2007 با رشد 6/36 درصدی روبرو خواهد شد . نیروگاههای حرارتی طی سال 2007 بیش از 971 ترا وات ساعت تولید برق منطقه را در اختیار داشتند که این رقم معادل 9/86 درصد کل تولید برق منطقه است . تولید برق حرارتی در منطقه تا سال 2012 به بیش از 1322 ترا وات ساعت خواهد رسید و سهم برق حرارتی از کل تولید برق منطقه به کمتر از 6/86 درصد می رسد . در این مدت تولید برق در نیروگاههای آبی ، نیروگاههای هسته ای و انرژی های جایگزین افزایش خواهد یافت . تولید برق حرارتی در ایران در سال 2007 به 173 تراوات ساعت رسید که این رقم معادل 9/17 درصد کل تولید برق حرارتی منطقه است . تا سال 2012 میلادی ، ایران 7/17 درصد کل تولید برق حرارتی منطقه را در اختیار خواهد داشت . در سال 2007 ، گاز طبیعی 55 درصد کل تقاضای اولیه انرژی در ایران را تشکیل داده و نفت و برق نیز به ترتیب 42 و 2 درصد تقاضای انرژی را شامل شده است . تقاضای انرژی منطقه تا سال 2012 به بیش از 8/868 میلیون تن خواهد رسید که این رقم نسبت به سال 2007 بیش از 8/26 درصد رشد داشته است . سهم بازار ایران از 7/26 درصد در سال 2007 به بیش از 7/30 درصد تا سال 2012 افزایش خواهد یافت . تقاضای برق هسته ای ایران نیز تا سال 2012 به بیش از 8 ترا وات ساعت خواهد رسید . سهم ایران در بازار هسته ای منطقه نیز به بیش از 7/32 درصد می رسد . ایران هم اکنون از لحاظ محیط و فضای کسب و کار در زمینه صنعت برق در رتبه چهارم منطقه در کنار آفریقای جنوبی قرار دارد . صنعت برق ایران در زمینه رقابتی شدن و خصوصی سازی پیشرفت چندانی نداشته است . فضای قانونی صنعت برق چندان برای حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی جذاب نیست . اگر آفریقای جنوبی بتواند مشکلات مربوط به عرضه برق و خصوصی سازی این صنعت را برطرف کند ، طی ماههای آینده از ایران پیشی خواهد گرفت . تولید ناخالص واقعی ایران طی سالهای 2007 تا 2012 حدود 55/4 درصد رشد خواهد داشت . جمعیت ایران از 9/70 میلیون نفر به بیش از 2/74 میلیون نفر تا سال 2012 خواهد رسید . سرانه تولید ناخالص داخلی و مصرف سرانه برق در ایران نیز در این مدت به ترتیب 137 و 18 درصد رشد خواهد داشت . مصرف برق ایران از 170 تراوات ساعت در سال 2007 به بیش از 209 تراوات ساعت تا سال 2012 افزایش خواهد یافت . ظرفیت صادرات برق ایران از 23 تراوات ساعت در سال 2007 به بیش از 58 تراوات ساعت تا سال 2012 خواهد رسید . بخش قابل توجهی از برق تولیدی در ایران در شبکه انتقال و توزیع از بین می رود . تولید برق ایران طی سالهای 2007 تا 2018 بیش از 8/52 درصد رشد خواهد داشت . این رقم معادل 9/24 درصد تولید برق منطقه طی سالهای 2013 تا 2018 خواهد بود . رشد مصرف انرژی از 7/30 درصد طی سالهای 2007 تا 2012 به کمتر از 7/21 درصد خواهد رسید . رشد 60 درصدی مصرف برق آبی طی سالهای 2007 تا 2018 بخش مهمی از رشد تولید برق را شامل می شود . تولید برق حرارتی نیز طی سالهای 2007 تا 2018 بیش از 46 درصد رشد خواهد داشت . تقاضای برق هسته ای نیز از 2 ترا وات ساعت در سال 2010 به بیش از 15 ترا وات ساعت در سال 2018 خواهد رسید .

کد خبر: 87
  تاریخ خبر : سه‌شنبه 26 شهریور 1387

    آدرس تماس

  • آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
  • تلفن : 021-27821
  • فکس : 26213732-021
  • ایمیل : info[at]iwpco.ir