سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

انتقاد معاون جدید وزیر نیرو از تثبیت تعرفه برق

معاون جدید وزیر نیرو در امور برق و انرژی از تثبیت تعرفه برق از سال 83 تاکنون انتقاد کرد و اصلاح تعرفه ها در صنعت برق را ضرورت حیات این صنعت خواند.

دکترعباس علی آبادی در یک نشست خبری با اشاره عدم اصلاح تعرفه ها طی چند سال اخیر گفت: تعرفه های برق از سال 83 به بعد موجب شد که مصرف کنندگان به مصرف بیشتر تشویق شده و تولید کنندگان صنعت برق نیز قابلیت کمی برای توسعه این صنعت داشته باشند چراکه با کمبود منابع مالی مواجه بوده و توان پاسخگویی به رشد روز افزون مصرف را ندارند؛ لذا وزارت نیرو از برنامه های خود جا مانده است. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: قرار بر این بود که در سال 85 وزارت نیرو 500 7مگاوات ظرفیت نصب شده داشته باشد چراکه پیش بینی می کرد که بتواند با بخش خصوصی تعامل داشته و با جذب سرمایه از این بخش بتواند طرحهای توسعه ای خود را اجرا کند اما تنها 800 3مگاوات از این طرحها به مرحله عملیاتی درآمد. کسری بودجه مهلک صنعت برق وی تصریح کرد: سال 86 نیز 700 3مگاوات ظرفیت جدید به شبکه اضافه شد و سرعت اجرای پروژه ها به دلیل نقصان منابع مالی دچار مشکل شد. از سوی دیگر کسری منابع در تمامی سالهای دهه گذشته قابل ملاحظه است؛ این درحالی است که این کسری منابع مالی در تمامی سنوات گذشته به چشم می خورد اما به اندازه فعلی قابل ملاحظه نبوده و ما هم اکنون این کسری بودجه خطرناک است. به گفته دکترعلی آبادی، نتیجه این کسری بودجه آن است که هرچه به جلو می رویم توان توسعه ای این صنعت کمتر شده و پیش بینی می شود در صورت ادامه این وضعیت، کشور مشکلات عظیمی را در توسعه اقتصادی خود شاهد باشد؛ چراکه توسعه صنعت برق تنها به منظور پاسخگویی به نیاز روزافزون مشترکان خانگی نیست بلکه در اقتصاد کشور ریشه داشته و اگر این نیاز تامین نشود قطعا اهداف عالیه نظام نیز محقق نخواهد شد. این مقام مسئول در وزارت نیرو خاطرنشان کرد: مجموع ظرفیت نیروگاه نصب شده توسط دولت 49 هزار مگاوات است که از این مقدار 7600 مگاوات نیروگاه برق آبی است که البته استعداد توسعه این توان تا حدود 25 هزار مگاوات نیز وجود دارد. وی اظهار داشت: جمع ظرفیت نصب شده حرارتی کشور 41 هزار و 367 مگاوات است که از این رقم 36 هزار مگاوات قابل تولید است چراکه نیروگاه های حرارتی به ویژه گازی برای شرایط استاندارد طراحی شده اند که کنار دریا بودن و دمای 15 درجه سانتیگراد نشانگر این شرایط استاندارد است با هرگونه تغییر در این شرایط راندمان نیروگاه پایین می آید همانطور که در فصل تابستان راندمان نیروگاه ها به مراتب کمتر از فصل زمستان است. بخش گازی نیروگاه سیکل ترکیبی نیز این وضعیت را دارد. خاموشی ترجمه ساده کمبودهای صنعت برق معاون وزیر نیرو گفت: در زمستان سال گذشته واحدهای برق آبی به برکت سیلابهای ناشی از سالهای 84 و 85 که موجب صدمه رساندن به بخشهایی از کارون 4 نیز شد، تولید برق در سال 86 مطلوب بود. دکترعلی آبادی در خصوص صحت پیش بینی های طولانی مدت برخی دستگاه ها در کشور گفت: پیش بینی های خشکسالی با دانش امروز تنها برای سه ماه قابل استناد است و نمی توان ادعا کرد که بیش از این پیش بینی صحیح است. با ابزار و دانشی که در اختیار ما است پیش بینی ها کمتر از این مدت زمان قابل استناد است. وی ادامه داد: به همین دلیل خشکسالی سال جاری از نظر ما غیرمترقبه است چراکه طی سالهای اخیر بی سابقه بوده است. از سوی دیگر ترجمه هر گونه کمبود احتمالی و یا حادثه ای ناشی از خروج اضطراری هر یک از واحدهای نیروگاهی، خاموشی است. به گفته معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ، امسال دیماند یا ظرفیت مورد تقاضا برای مصرف در پیک تابستان بیشتر از 37 هزار مگاوات بود که حداکثر توان تولیدی شبکه برق کشور به دلیل فرسوده بودن فوق العاده بخشی از نیروگاه های حرارتی، ظرفیت تولید دو هزار مگاوات کاهش یافت. شرایط برق در پاییز وی با اشاره به خشکسالی اخیر در کشور گفت: در پاییز امسال به دلیل نداشتن نیروگاه های برق آبی و روند خشکسالی که بر اساس مطالعات کارشناسی تداوم آن متحمل است و خشکسالی هیدرولوژیکی که متعاقب خشکسالی طبیعی صورت می گیرد، به طور طبیعی هر لحظه در آستانه خاموشی و مرز ناپایداری هستیم. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: به دلیل خشکسالی اخیر، واحدهای حرارتی فرصت تامین برق مورد نیاز در پاییز را نداشته و براساس اطلاعات آماری در پاییز نیز تداوم خاموشی ها را خواهیم داشت. وی افزود: در حال حاضر با توجه به روند تولید نمی توانیم روی نیروگاه های برق آبی برای زمستان و حتی تابستان 88 برنامه ریزی کنیم و این نشان می دهد کمبود برق همچنان باقی است. دکترعلی آبادی تصریح کرد: در حال حاضر میزان تولید و مصرف برق برابر و کوچکترین اختلال و خروج اضطراری در واحدها می تواند خاموشی غیر برنامه ریزی شده را ایجاد کند. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی خاطرنشان کرد: برنامه برای تعمیرات نیروگاه ها این است که به صورت فشرده و در یک برنامه زمان بندی مشخص تعمیرات نیروگاه ها صورت گیرد تا در پاییز و زمستان بتوانیم پاسخگوی نیاز مردم باشیم. سوخت نیروگاهی در زمستان به گفته وی، در زمستان آتی اگر برنامه ریزی درستی در تعمیرات انجام شود در زمستان از نظر خروج نیروگاهی مشکلی نخواهیم داشت. دکترعلی آبادی گفت: در زمستان سال گذشته علیرغم اینکه تمامی واحدهای نیروگاهی با تمام توان به تولید ادامه دادند روزانه 120 میلیون مترمکعب سوخت مصرف شد اما امسال به دلیل افزایش مصرف باید پیش بینی نیاز روزانه 137 میلیون مترمکعب گاز طبیعی یا معادل آن گازوئیل و مازوت را داشته باشیم که تاکنون نیز چنین تجربه ای در کشور وجود نداشته است. وی با برشمردن سه دلیل برای افزایش میزان نیاز نیروگاه ها به سوخت خاطرنشان کرد: سرمای محتمل، افزایش نیاز مصرف و عدم امکان بکارگیری نیروگاه های برق آبی از جمله دلایل افزایش میزان نیاز نیروگاه ها به سوخت در سال جاری هستند. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: این تجربه برای ناوگان حمل و نقل کشور نیز بی سابقه است، این تجربه به دلیل کشش جاده ها و یخبندان محتمل برای کشور تجربه ای بزرگ به حساب می آید. تمامی تلاش وزارت نیرو این است که امکان مصرف گاز برای همه نیروگاه ها را به میزان لازم فراهم کند. وی تصریح کرد: بر این اساس وزارت نیرو افزایش حجم مخازن را تاجایی که امکان داشته باشد ارتقاء خواهد داد. پیک تابستان آتی دکترعلی آبادی گفت: پیش بینی می شود نیاز مصرف تا  40 هزار مگاوات افزایش یابد. امسال 37 هزار مگاوات در پیک مصرف بود که البته پیش بینی همکاران وزارت نیرو مبنی بر رسیدن نیاز مصرف به 43 هزارمگاوات است. وی در تشریح راهکارهای مقابله با این میزان رشد مصرف در تابستان آتی افزود: وزارت نیرو باید بتواند افزایش تولید داشته باشد که البته برنامه ریزی هایی نیز در این زمینه صورت گرفته به این معنا که با تامین منابع مالی لازم بتواند در یک حرکت جهادی 3 هزارمگاوات نیروگاه را تا قبل از پیک مصرف در تابستان وارد شبکه کند. این مقام مسئول در وزارت نیرو گفت: از سوی دیگر وزارت نیرو امیدوار است با اصلاح تعرفه ها بتواند در درجه اول منابع مالی صنعت برق را تامین کند، بر این اساس طرحی آماده شده که بر طبق آن برای مصرف کنندگانی که در حد معقولی مصرف دارند اتفاق خاصی در تعرفه های برق رخ نمی دهد ولی برای مصرف کنندگان پرمصرف حداکثر جریمه قطع برق خواهد بود چراکه با گران شدن برق نمی توان به طور صد در صد جلوی رشد مصرف این گروه را گرفت بلکه با قطعی برق می تواند ضمانت اجرایی برای این کار بوجود آورد. وی یکی دیگر از راهکارها را جبران کمبودها ذکر و تصریح کرد: حقیقت این است که می توان به میزان  33 هزار مگاوات روی شبکه برق کشور حساب باز کرد و حتی اگر سه هزار مگاوات دیگر نیز تا پیک مصرف به مدار آید باز هم کمبودهایی بر شبکه تحمیل می شود. معاون وزیر نیرو یکی از راهکارهای دیگر را جبران تلفات شبکه های برق دانست و اظهار داشت: در برخی از استانها میزان مصرف برق غیرمجاز بزرگترین آسیب را به شبکه می رساند چراکه تا 30 درصد نیز تلفات شبکه داریم. از سوی دیگر برنامه ما نصب ترانس های پرفشار است که به راحتی نتوان برق را به صورت غیرمجاز استفاده کرد. وی ادامه داد: همچنین نصب کنتورهای دیجیتال نیز یکی دیگر از اقدامات است چراکه کنتورهای فعلی را به راحتی می توان از مدار خارج کرد تا میزان مصرف برق را محاسبه نکنند. اگر این اقدامات اتفاق بیفتد و بتوانیم مصرف را نیز کنترل کنیم قطعا با مشکلات کمتری به لحاظ کمبودهای شبکه برق کشور مواجه خواهیم بود. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه معتقد نیستم که مصرف فعلی شبکه برق کشور مطابق با استانداردهای جهانی است گفت: در مقایسه ایران با ترکیه متوجه می شویم علیرغم اینکه ترکیه از صنعت قویتری نسبت به ایران برخوردار است اما متاسفانه نرخ مصرف ما بالاتر از این کشور است. وی تاکید کرد: بالاخره باید جلوی این مسابقه نابرابر مصرف را گرفت چراکه این غیرعاقلانه است. اگر قرار باشد که مصرف روز به روز افزوده شود و به دلیل ارزان بودن انرژی برق مصرف به صورت بی رویه و با اسراف زیاد از سوی برخی اقشار محدود مردم رشد داشته باشد، باید دانست که مسابقه ای غیرعادلانه و نابرابر در حال ادامه است. دکترعلی آبادی گفت: اگر بارندگی نداشته باشیم و خشکسالی نیز تداوم یابد، از سوی دیگر اتفاق غیرمنتظره ای ماننده خروج نیروگاه ها به دلایل پیش بینی نشده از مدار رخ دهد، قطعا سال آتی نیز خاموشی خواهیم داشت. نیاز 10 هزار میلیارد تومانی صنعت برق این مقام مسئول در وزارت نیرو با اشاره به نیاز صنعت برق به 10 هزار میلیارد تومان منابع مالی گفت: این رقم در بودجه دیده شده که جدای از رقم 7 هزار میلیارد تومانی ارزش سوختی است که وزارت نیرو باید بابت نیروگاه ها بپردازد. وی افزود: برای تامین این نیاز باید از مجلس کمک گرفته شود. بخشی از این منابع مالی به صورت وام از بانکه، بخشی به صورت فروش اوراق مشارکت و بخشی دیگر دریافت مطالبات صنعت برق از مصرف کنندگان است؛ این درحالی است که تاکنون وزارت نیرو نتوانسته یک ریال هم از بانکها وام دریافت کند و درآمد حاصل از فروش اوراق مشارکت را نمی توان بر روی آن حساب باز کرد. دکترعلی آبادی گفت: عدم بازپرداخت اوراق مشارکت، تعرفه های ثابت و نیز بدهی های پرداخت نشده به وزارت نیرو کمبود منابع مالی را برای این وزارتخانه رقم زده است. بر این اساس پیشنهاد وزارت نیرو به مجلس برای اصلاح تعرفه ها و تامین منابع مالی ارسال شده که یا بازپرداخت دیون را استمحال کند یا دیون این صنعت را به عهده دولت گذارد. در این راستا اگر مجلس تعرفه ها را اصلاح کند صنعت برق دیون را به عهده می گیرد. وی تصریح کرد: از سوی دیگر پیشنهاد شده که 7 میلیارد یورو از حساب ذخیره ارزی اعتبار دریافت کند. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی همچنین تاکید کرد: هم اکنون ایران صادر کننده برق نیست بلکه تنها تبادلاتی را دارد اما به میزان 700 مگاوات در تابستان برق وارد کرده است. توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر این مقام مسئول در وزارت نیرو گفت: استراتژی وزارت نیرو توسعه تولید نیست بلکه کنترل مصرف است؛ ضمن اینکه توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر نیز در دستور کار قرار دارد. وی ادامه داد: بر این اساس پیش بینی شده تا 5 هزارمگاوات ظرف 5 سال آتی نیروگاه ذغال سنگ سوز به مدار وارد شود؛ ضمن اینکه استراتژی دیگر این وزارتخانه افزایش راندمان و بهره وری، کنترل مصرف و توسعه ظرفیتها از طریق روشهای تجدید پذیر است. الزامات قانونی وزارت نیرو برای کنترل مصرف دکترعلی آبادی گفت: وزارت نیرو انتظار دارد که در کنار کنترل مصرف ابزارهای قانونی را نیز در اختیار داشته باشد، به عنوان مثال برای واگذاری انشعابهای برق شرط بگذارد تا وسائل و تجهیزات پرمصرف برق در ساختمانها به کار نرود، برای این کار نیاز به لایحه و قانون است. وی با انتقاد از برخی شیوه های کنترل مصرف در کشور تاکید کرد: اینکه ما به مردم لامپ کم مصرف رایگان دهیم شیوه صحیحی برای کنترل مصرف نیست بلکه مردم باید خود به این نتیجه برسند که برای منافع اقتصادی و اجتماعی خود باید از لامپهای کم مصرف و سایر روشهای بهینه سازی مصرف استفاده کنند. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: دولت برای توزیع لامپهای کم مصرف و حمایت از شرکتهای تولیدکننده 100 میلیارد تومان منبع مالی قرار داد که متاسفانه در برخی موارد مواجه با این هستیم که مردم اعتقادی به استفاده از این لامپها ندارند. به نظر می رسد که اصلاح تعرفه ها می تواند جلوی رشد بی رویه مصرف را بگیرد. به گفته وی، اصلاح تعرفه ها می تواند 2 تا 3 هزار میلیارد تومان به درآمد صنعت برق اضافه کند. مقابله با تحریم دکترعلی آبادی تاکید کرد: صنعت برق آماده مقابله با هر گونه تحریمی است و برنامه ریزی کرده که به بیگانگان در تامین تجهیزات صنعت برق وابسته نباشد و اکثر قطعات نیروگاهی را بومی کند.

کد خبر: 89
  تاریخ خبر : چهارشنبه 27 شهریور 1387

    آدرس تماس

  • آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
  • تلفن : 021-27821
  • فکس : 26213732-021
  • ایمیل : info[at]iwpco.ir