سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

طرح نیروگاه‌های آبی متوسط و کوچک

 • معرفی طرح
 • شرکتهای همکار
 • آلبوم
 • فیلم
 • ارتباط با طرح
 
آب سر چشمه حیات، منشاء همه زیبایی‌های طبیعت و سر شار از قدرت و انرژی است و نیروگاههای آبی قادرند با مهار و تبدیل آن به انرژی الکتریکی بخش کوچکی از این قدرت طبیعی را به منصه ظهور برسانند.
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در جهت نیل به اهداف استراتژیک خود در استفاده از آب به عنوان منبع لایزال الهی و به موازات احداث نیروگاه‌های بزرگ نظیر کارون 3، نیروگاه مسجد سلیمان و کرخه احداث نیروگاه‌های آبی متوسط و کوچک را نیز با توجه به پتانسیل گسترده آن در سراسر کشور آغاز نموده و توسعه نیروگاه‌های جریانی را بطور جدی و فراگیر، با استفاده از شیوه‌های نوین در دستور کار قرار داده است. نیروگاه‌های جریانی به دلیل کوتاهی زمان ساخت، مشکلات اجتماعی و زیست محیطی کمتر در راستای کاهش گازهای گلخانه ای  و سازو کار توسعه پاک (CDM)، توجیه اقتصادی، پراکندگی مناسب در سطح کشور، داشتن بستر مناسب جهت انتقال تکنولوژی و قابلیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و  در آنها از جذابیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.
 
  تاریخچه شکل‌گیری    
 
 • 1360 تشکیل نیروگاه‌های آبی کوچک در جهاد سازندگی
 • 1375 تشکیل نیروگاه‌های آبی کوچک در شرکت توانیر
 • 1376 انتقال طرح نیروگاه‌های آبی کوچک از شرکت توانیر به شرکت آب و نیرو
 • 1378 انتقال پروژه کوهرنگ و تشکیل طرح نیروگاه‌های آبی متوسط با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
 • 1379 تهیه برنامه کلان و استراتژی طرح و تعیین تکلیف پروژه‌های واگذار شده
 • 1380 آغاز مطالعات نیروگاه‌های جریانی در سطح کشور، آغاز عملیات اجرایی کوهرنگ
 • 1381 آغاز فعالیت اجرایی پروژه لوارک و ادامه مطالعات جریانی و آغاز مطالعات نیروگاه های تلمبه ذخیره‌ای
 • 1382 انتقال نیروگاه‌های کوچک از وزارت جهاد کشاورزی به شرکت آب و نیرو و تغییر نام طرح به نیروگاه‌های آبی متوسط و کوچک
 • 1383 انفکاک مطالعات طرح نیروگاه‌های آبی متوسط و کوچک و ادغام در معاونت طرح‌های توسعه شرکت آب و نیرو
 
نیروگاه‌های آبی متوسط و کوچک    
در ادامه فهرست نیروگاه های آبی متوسط و کوچک همراه با ظرفیت و برخی دیگر از مشخصات فنی ارائه گردیده است:
نام پروژه ظرفیت (مگاوات) وضعیت پروژه اندازه نیروگاه
نیروگاه کوهرنگ 35 در حال بهره‌برداری متوسط
نیروگاه شهید طالبی 2.25 در حال بهره‌برداری کوچک
نیروگاه‌های زنجیره‌ای یاسوج 16.8 در حال بهره‌برداری کوچک
نیروگاه شهید عظیمی 1 در حال بهره‌برداری کوچک
نیروگاه‌ دره‌تخت 1 0.68 در حال بهره‌برداری مینی
نیروگاه دره‌تخت 2 0.9 در حال بهره‌برداری مینی
نیروگاه ارده 0.125 در حال بهره‌برداری میکرو
نیروگاه سررود 0.065 در حال بهره‌برداری میکرو
نیروگاه‌های میکرو 0.227 در حال بهره‌برداری میکرو
نیروگاه لوارک 47 در حال بهره‌برداری متوسط
نیروگاه شهید رجایی 13.5 در حال بهره‌برداری متوسط
نیروگاه پیران 8.4 در حال بهره‌برداری کوچک
نیروگاه تاریک 3 در حال بهره‌برداری کوچک
پروژه‌های توسعه یاسوج 2.6 واگذارشده کوچک
پروژه‌های بسته اردل 19.9 اجرایی متوسط
نیروگاه سد تنظیمی زاینده‌رود 8.5 آماده اجرا کوچک
نیروگاه پیچاب 4 واگذارشده کوچک
نیروگاه زیوکه 6 آماده اجرا متوسط
نیروگاه چوبخال 5 واگذارشده کوچک
نیروگاه دز 20 واگذارشده متوسط
سوله دوکل 4.4 اجرایی کوچک
نیروگاه های برق آبی نمارستاق 12.6 آماده اجرا کوچک
مجموعه نیروگاه‌های آماده جهت سرمایه‌گذاری دریافت بروشور معرفی بسته‌های کاری آماده سرمایه‌گذاری [2.66MB]

   

پروژه ها

   در حال بهره‌برداری    
 expandنیروگاه ارده ظرفیت (مگاوات): 0.125 آغاز بهره‌برداری: 1370 اندازه نیروگاه:   میکرو
 expandنیروگاه پیران ظرفیت (مگاوات): 8.4 آغاز بهره‌برداری: 03/09/1390 اندازه نیروگاه:   کوچک
 expandنیروگاه تاریک ظرفیت (مگاوات): 3 آغاز بهره‌برداری: اندازه نیروگاه:   کوچک
 expandنیروگاه دره‌تخت 2 ظرفیت (مگاوات): 0.9 آغاز بهره‌برداری: 21/02/1384 اندازه نیروگاه:   مینی
 expandنیروگاه سررود ظرفیت (مگاوات): 0.065 آغاز بهره‌برداری: 1366 اندازه نیروگاه:   میکرو
 expandنیروگاه شهید رجایی ظرفیت (مگاوات): 13.5 آغاز بهره‌برداری: 11/05/1389 اندازه نیروگاه:   متوسط
 expandنیروگاه شهید طالبی ظرفیت (مگاوات): 2.25 آغاز بهره‌برداری: 1373 اندازه نیروگاه:   کوچک
 expandنیروگاه شهید عظیمی ظرفیت (مگاوات): 1 آغاز بهره‌برداری: 1374 اندازه نیروگاه:   کوچک
 expandنیروگاه لوارک ظرفیت (مگاوات): 47 آغاز بهره‌برداری: 18/11/1388 اندازه نیروگاه:   متوسط
 expandنیروگاه کوهرنگ ظرفیت (مگاوات): 35 آغاز بهره‌برداری: 27/11/1383 اندازه نیروگاه:   متوسط
 expandنیروگاه‌ دره‌تخت 1 ظرفیت (مگاوات): 0.68 آغاز بهره‌برداری: 21/02/1384 اندازه نیروگاه:   مینی
 expandنیروگاه‌های زنجیره‌ای یاسوج ظرفیت (مگاوات): 16.8 آغاز بهره‌برداری: 20/03/1383 اندازه نیروگاه:   کوچک
 expandنیروگاه‌های میکرو ظرفیت (مگاوات): 0.227 آغاز بهره‌برداری: 08/10/1383 اندازه نیروگاه:   میکرو

 

  اجرایی    
 expandپروژه‌های بسته اردل ظرفیت (مگاوات): 19.9 آغاز بهره‌برداری: اندازه نیروگاه:   متوسط
 expandسوله دوکل ظرفیت (مگاوات): 4.4 آغاز بهره‌برداری: اندازه نیروگاه:   کوچک

 

  آماده اجرا    
 expandنیروگاه زیوکه ظرفیت (مگاوات): 6 آغاز بهره‌برداری: اندازه نیروگاه:   متوسط
 expandنیروگاه سد تنظیمی زاینده‌رود ظرفیت (مگاوات): 8.5 آغاز بهره‌برداری: اندازه نیروگاه:   کوچک
 expandنیروگاه های برق آبی نمارستاق ظرفیت (مگاوات): 12.6 آغاز بهره‌برداری: اندازه نیروگاه:   کوچک

 

 

  آماده سرمایه گذاری    
   فایل پروژه های آماده سرمایه گذاری
       
       

 

 

 

برای مشاهده هر یک از فیلم‌های زیر بر روی تصویر پیش‌نمایشی مربوطه کلیک کنید.
 
 

برق زندگیست

فیلم معرفی نیروگاههای میکرو در روستاهای دورافتاده و صعب العبور کشور
تاریخ تهیه: 15/08/83
نمایش فیلم: برق زندگیست
 

مراسم راه اندازی نیروگاه لوارک

تاریخ تهیه: 18/11/88
نمایش فیلم: مراسم راه اندازی نیروگاه لوارک
 

کهن دیار عاشق کوهکن (فارسی)

معرفی نیروگاه برق‌آبی پیران به مدت 14 دقیقه و 10 ثانیه به زبان فارسی
تاریخ تهیه: 15/08/87
نمایش فیلم: کهن دیار عاشق کوهکن (فارسی)
 

ارمغان طبیعت

معرفی طرح نیروگاه‌های آبی متوسط و کوچک به زبان فارسی
تاریخ تهیه: 15/04/87
نمایش فیلم: ارمغان طبیعت
 

نگین سبز (فارسی)

معرفی نیروگاه برق‌آبی تاریک به مدت 8 دقیقه به زبان فارسی
تاریخ تهیه: 24/12/87
نمایش فیلم: نگین سبز (فارسی)
 

انیمیشن لوارک

معرفی نیروگاه زیرزمینی لوارک به صورت فیلم و انیمیشن
تاریخ تهیه: 25/07/81
نمایش فیلم: انیمیشن لوارک
 

انیمیشن کوهرنگ

معرفی نیروگاه کوهرنگ به صورت فیلم و انیمیشن
تاریخ تهیه: 15/06/80
نمایش فیلم: انیمیشن کوهرنگ
 

فیلم ویژه یاسوج

نگاهی دیگر به انرژی برق آبی در مناطق محروم کشور
تاریخ تهیه: 10/11/85
نمایش فیلم: فیلم ویژه یاسوج
  مشاهده مجریان شرکت آب و نیرو
  آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3
تلفن : 021-27821
فکس : 26213732-021
  info-SMHPP@iwpco.ir
   
 

  آدرس تماس

 • آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
 • تلفن : 021-27821
 • فکس : 26213732-021
 • ایمیل : info[at]iwpco.ir