سال1400:تولید،پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

آگهی فراخوان ، شناسایی سرمایه گذار در طرح سد مخزنی گویژان و سازه های وابسته

 

کد سند

نوع آگهی

استعلام

واحد منتشر کننده

موضوع

آگهی فراخوان ، شناسایی سرمایه گذار در طرح سد مخزنی گویژان و سازه های وابسته

تشریح

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به استناد بخشنامه شماره 73645 مورخ 21/2/1400 سازمان برنامه و بودجه کشور با موضوع دستورالعمل اجرایی ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در نظر دارد به عنوان سرمایه پذیر، احداث سد مخزنی کانی گویژان و سازه های وابسته واقع در استان کردستان را به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان (اشخاص حقوقی، نهادهای متولی امر سرمایـه گذاری و ...) دعوت می شود به منظور کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده متن کامل آگهـی سرمایـه گذاری و اعلام آمادگی به آدرس fa.iwpco.ir مراجعه نمایید.

میزان برآورد هزینه

تضمین مورد نیاز

محل تامین اعتبار

مدت زمان اجرا

شرایط دریافت اسناد

حداقل مدارک لازم جهت شرکت در معامله

اعتبار پیشنهاد

احتمال تمدید مهلت

خیر

محل اجرای پروژه

تضمین نظارت

محل بازگشایی

بازگشایی پاکات

بین المللی است

خیر

نام روزنامه

هزینه دریافت اوراق

مهلت دریافت اسناد مناقصه

مهلت ارسال پیشنهاد

تاریخ انتشار در روزنامه

تاریخ آغاز

جلسه پرسش و پاسخ

تاریخ تمدید دریافت/ خرید

تاریخ تمدید مهلت ارسال اسناد

اعلام نتیجه

 مدیر پورتال
 82

    آدرس تماس

  • آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
  • تلفن : 021-27821
  • فکس : 26213732-021
  • ایمیل : info[at]iwpco.ir