سال1400:تولید،پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

آگهی فراخوان تامین مالی برای تکمیل بخشی از طرح ساختمان سد ژاوه و سامانه های انتقال

 

کد سند

نوع آگهی

استعلام

واحد منتشر کننده

موضوع

آگهی فراخوان تامین مالی برای تکمیل بخشی از طرح ساختمان سد ژاوه و سامانه های انتقال

تشریح

به استناد آئین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح شده ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1387 و مجوز شماره 136536 تاریخ 29/03/1400 سازمان برنامه و بودجه کشور، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در نظر دارد نسبت به تامین مالی برای تکمیل بخشی از طرح ساختمان سد ژاوه و سامانه های انتقال واقع در استان کردستان اقدام نماید. لذا از تامین کنندگان مالی (تسهیلات دهندگان) واجد شرایط دعوت می شود به منظور کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده متن کامل آگهـی سرمایـه گذاری و اعلام آمادگی به آدرس fa.iwpco.ir مراجعه نمایید.

میزان برآورد هزینه

تضمین مورد نیاز

محل تامین اعتبار

مدت زمان اجرا

شرایط دریافت اسناد

حداقل مدارک لازم جهت شرکت در معامله

اعتبار پیشنهاد

احتمال تمدید مهلت

خیر

محل اجرای پروژه

تضمین نظارت

محل بازگشایی

بازگشایی پاکات

بین المللی است

خیر

نام روزنامه

هزینه دریافت اوراق

مهلت دریافت اسناد مناقصه

مهلت ارسال پیشنهاد

تاریخ انتشار در روزنامه

تاریخ آغاز

جلسه پرسش و پاسخ

تاریخ تمدید دریافت/ خرید

تاریخ تمدید مهلت ارسال اسناد

اعلام نتیجه

 مدیر پورتال
 58

    آدرس تماس

  • آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
  • تلفن : 021-27821
  • فکس : 26213732-021
  • ایمیل : info[at]iwpco.ir