سال1400:تولید،پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

آگهی فراخوان تامین مالی برای تکمیل بخشی از طرح ساختمان سد و شبکه آبیاری و زهکشی هواسان

 

کد سند

نوع آگهی

استعلام

واحد منتشر کننده

موضوع

آگهی فراخوان تامین مالی برای تکمیل بخشی از طرح ساختمان سد و شبکه آبیاری و زهکشی هواسان

تشریح

به استناد آیین نامه اجرایی ماده واحد قانون اصاح شده ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1387 و مجوز شماره 136536 مورخ 29/03/1400 سازمان برنامه و بودجه کشور، شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران (IWPCO) در نظر دارد نسبت به تامین مالی بری تکمیل  بخشی از طرح ساختمان سد و شبکه آبیاری و زهکشی هواسان واقع در ستان کرمانشاه اقدام نماید. لذا از تامین کنندگان (تسهیلات دهندگان) مالی واجد شرایط دعوت می شود به منظور کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده متن کامل آگهی سرمایه گذاری و اعلام آمادگی بر روی دکمه مربوطه کلیک نمایند.

میزان برآورد هزینه

تضمین مورد نیاز

محل تامین اعتبار

مدت زمان اجرا

شرایط دریافت اسناد

حداقل مدارک لازم جهت شرکت در معامله

اعتبار پیشنهاد

احتمال تمدید مهلت

خیر

محل اجرای پروژه

تضمین نظارت

محل بازگشایی

بازگشایی پاکات

بین المللی است

خیر

نام روزنامه

هزینه دریافت اوراق

مهلت دریافت اسناد مناقصه

مهلت ارسال پیشنهاد

تاریخ انتشار در روزنامه

تاریخ آغاز

جلسه پرسش و پاسخ

تاریخ تمدید دریافت/ خرید

تاریخ تمدید مهلت ارسال اسناد

اعلام نتیجه

 مدیر پورتال
 99

    آدرس تماس

  • آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
  • تلفن : 021-27821
  • فکس : 26213732-021
  • ایمیل : info[at]iwpco.ir