سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

آگهی شناسایی سرمایه گذار به منظور احداث نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیمره

 

نوع آگهی

ارزیابی

موضوع

آگهی شناسایی سرمایه گذار به منظور احداث نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیمره

تشریح

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (IWPCO) در نظر دارد به عنوان سرمایه پذیر، احداث نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیمره را از طریق مشارکت بخش دولتی و خصوصی (PPP) به روش ساخت، بهره برداری و واگذاری  (BOT)به انجام رساند. لذا از متقاضیان (اشخاص حقوقی، نهادهای متولی امر سرمایه گذاری، بانک ها، هلدینگ های سرمایه گذاری، سرمایه گذاران خارجی و غیره) دعوت می شود، از متقاضیان دعوت می شود به منظور کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد ارزیابی کیفی، حداکثر تا دو هفته از تاریخ انتشار این آگهی اسناد ارزیابی را دریافت نمایند

احتمال تمدید مهلت

خیر

بین المللی است

خیر

مهلت ارسال پیشنهاد

شنبه 31 اردیبهشت 1401

تاریخ انتشار در روزنامه

یکشنبه 11 اردیبهشت 1401
 مدیر پورتال
 96

    آدرس تماس

  • آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
  • تلفن : 021-27821
  • فکس : 26213732-021
  • ایمیل : info[at]iwpco.ir