سال1400:تولید،پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

لیست فایل‌ها

1398-پیوست قانون بودجه
 قوانین
  دوشنبه 1 مهر 1398
 709
 153
13.09 MB
 
1398- قانون بودجه شامل ماده واحده و جداول کلان مصارف و منابع
 قوانین
  شنبه 30 شهریور 1398
 503
 130
2.50 MB
 
1398- پیوست شماره 4- قسمت دوم
 قوانین
  شنبه 30 شهریور 1398
 676
 131
3.41 MB
 
1398- پیوست شماره 4- قسمت اول
 قوانین
  شنبه 30 شهریور 1398
 712
 121
3.38 MB
 
1397- لایحه مشارکت عمومی و خصوصی
 قوانین
  شنبه 30 شهریور 1398
 631
 131
7.38 MB
 
1395- قانون تبصره 19
 قوانین
  شنبه 30 شهریور 1398
 684
 115
140.39 KB
 
1395- ابلاغیه ماده 23 قانون الحاق
 قوانین
  شنبه 30 شهریور 1398
 719
 128
109.74 KB
 
1394- قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 قوانین
  شنبه 30 شهریور 1398
 487
 120
541.10 KB
 
1394- قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم
 قوانین
  شنبه 30 شهریور 1398
 614
 123
554.76 KB
 
1393- متن کامل قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 قوانین
  شنبه 30 شهریور 1398
 453
 140
202.10 KB
 
1393- قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت
 قوانین
  شنبه 30 شهریور 1398
 648
 75
307.84 KB
 
1391-ماده 222 قاون برنامه پنجم توسعه
 قوانین
  شنبه 30 شهریور 1398
 632
 82
1.63 MB
 
1389- متن کامل قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
 قوانین
  شنبه 30 شهریور 1398
 572
 74
152.56 KB
 
1389- ماده واحده قانون اصلاح ماده 56 قانون الحاق
 قوانین
  شنبه 30 شهریور 1398
 483
 66
241.08 KB
 
1387- قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران
 قوانین
  شنبه 30 شهریور 1398
 295
 66
288.83 KB
 
1387- قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
 قوانین
  شنبه 30 شهریور 1398
 349
 86
819.46 KB
 
1384- اصل 44 قانون اساسی
 قوانین
  شنبه 30 شهریور 1398
 559
 66
114.77 KB
 
1381- قانون مالیات های مستقیم
 قوانین
  شنبه 30 شهریور 1398
 490
 75
743.35 KB
 
1381- قانون تشویق سرمایه گذاری در طرح های آب کشور
 قوانین
  شنبه 30 شهریور 1398
 329
 80
51.90 KB
 
1380- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 قوانین
  شنبه 30 شهریور 1398
 632
 96
236.05 KB
 
1 2 صفحه:

    آدرس تماس

  • آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
  • تلفن : 021-27821
  • فکس : 26213732-021
  • ایمیل : info[at]iwpco.ir