سال1400:تولید،پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

لیست فایل‌ها

1394- آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پو
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 308
 84
 
1393-آیین نامه اجرایی بند ط تبصره 6 قانون بودجه
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 491
 61
324.36 KB
 
1393-آیین نامه اجرایی اصلاح قانون ماده 56
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 480
 54
565.57 KB
 
1393- دستورالعمل اجرایی ماده 23 قانون الحاق
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 525
 60
909.06 KB
 
1393- آیین نامه اجرایی ماده 18 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 264
 48
 
1391-دستورالعمل تبصره 2 ماده 134 قانون پنجم توسعه
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 448
 48
108.33 KB
 
1391-دستورالعمل بند ز ماده 133 قانون برنامه پنج ساله پنجم
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 275
 61
 
1391-دستورالعمل بند ب ماده 133 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 271
 51
 
1391-آیین نامه اجرایی بند م ماده 194 قانون برنامه پنجساله پنجم
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 277
 53
 
1391- ضوابط واگذاری طرح های نیمه تمام بر اساس چزئ 2 بند ب ماده 40
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 267
 55
 
1391- تصویب نمونه قراردادهای تضمین خرید آی از تاسیسات نمک زدایی
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 232
 71
 
1391- تصویب نمونه قراردادهای تضمین خرید آب از تصفیه خانه ها
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 288
 56
 
1390-آیین نامه اجرایی جزء ب بند 78 قانون بودجه
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 380
 54
171.01 KB
 
1390- تصویب نامه در خصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای نمونه و یا مشابه تولید داخلی توسط تمامی دستگاه های دول?
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 165
 45
 
1389- دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری موضوع جزئ 4 بند ب ماده 40
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 334
 53
 
1388-آیین نامه برآورد ارزش واقعی انرژی برق آبی و تبدیل آن به درآمد مالی
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 348
 61
 
1388-آیین نامه اجرایی جزء ه بند 6 ماده واحده قانون بودجه
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 262
 64
1.92 MB
 
1387- آیین نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 285
 63
 
1385- آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 295
 57
 
1384- آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مققرات مالی دولت
 آیین نامه های اجرایی
  دوشنبه 1 مهر 1398
 302
 54
 
« 1 2 3 4 5 ... 6 8 » صفحه:

    آدرس تماس

  • آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
  • تلفن : 021-27821
  • فکس : 26213732-021
  • ایمیل : info[at]iwpco.ir