سال1400:تولید،پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

برگزاری دوره آموزشی تامین مالی بین المللی پروژه ها

در جهان کنونی سرمایه به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه کشورها، از اهمیت فوق‌العادهای برخوردار است و تامین این مهم در کشورهای در حال توسعه نمود بیشتری پیدا می کند؛ زیرا کمبود منابع مالی توسعه زیر ساختها را به عنوان ملزومات سخت افزاری رشد این کشورها تحت الشعاع خود قرار می دهد.

  سه‌شنبه 28 آبان 1387

    آدرس تماس

  • آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
  • تلفن : 021-27821
  • فکس : 26213732-021
  • ایمیل : info[at]iwpco.ir