سال1400:تولید،پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

بازدید کارشناسان شرکت ساینو هیدرو از کارون3

روزدوشنبه 16 شهریور هیات 6 نفره از مدیران ارشدشرکت ساینو هیدرو کشور چین ازنمایشگاه، سد ونیروگاه کارون3 بازدید کردند.

  چهارشنبه 18 شهریور 1388

    آدرس تماس

  • آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
  • تلفن : 021-27821
  • فکس : 26213732-021
  • ایمیل : info[at]iwpco.ir